رنگ آبی در دکوراسیون منزل

روانشناسی رنگ آبی در دکوراسیون

تاثیر شگفت انگیز رنگ ها بر زندگی و ادارک انسانها، هرگز قابل چشم پوشی نیست. لذا توجه به مبحث رنگ ها چه در معماری، طراحی و دکوراسیون داخلی و چه در دیگر مباحث انسانی قابل اهمیت می باشد. برای تصدیق این نکته مبنی بر ضرورت شناخت صحیح و کاربرد هر یک از رنگ ها در زندگی […]