رنگ سبز در دکوراسیون منزل

روانشناسی رنگ سبز در دکوراسیون

توجه به مبحث رنگ ها در زندگی بشری، این مبحث را بسیار ضروری و با اهمیت کرده است. رنگها تا اندازه ای پیش می روند که حتی می توانند بر کیفیت، سایز و اندازه، فاصله، سختی، وزن و نیز دما و حرارت اشیا و محیط و نیز گرمای بدن انسان تاثیر شگرفی بگذارند. پس برای […]