نقاشی سقف خانه

آیا رنگ سقف خانه را بزرگتر می کند یا کوچکتر؟

در طراحی فضاهای داخلی و یا در زمان بازسازی و نوسازی خانه، اداره و یا فروشگاه، برخی از افراد تمایل به رنگ کردن و یا نقاشی مجدد برای پوشش دیوار و سقف دارند. با اینکه آنها علاوه بر رنگ سقف و دیوار، گزینه های دیگری نیز پیش رو دارند، اما همچنان تمایل دارند که به […]

خاص ترین جلوه های طراحی داخلی با رنگ تیره در فضای داخلی

خاص ترین جلوه های طراحی داخلی با رنگ تیره در فضای داخلی

به طور کلی رنگ تیره در فضای داخلی همچون رنگ های خنثی در طراحی داخلی سیاه، خاکستری سیر، طوسی و غیره؛ حسی رازآلود و مرموز، توامان با وقار و قدرت را با خود به همراه می آورند. به همین خاطر در فضاهایی که با رنگ های تیره طراحی می شوند، ناخودآگاه اثری خاص، ویژه و […]

رنگ قهوه ای در دکوراسیون

روانشناسی رنگ قهوه ای در دکوراسیون

با توجه به نقش و اثرات بسیار زیاد رنگ ها در ابعاد مختلف زندگی بشری، شناخت و مطالعه ی ویژگی های مختلف رنگ ها، به خصوص در حوزه هنر و معماری و طراحی داخلی امری ضروری است. به همین دلیل قدرت باورنکردنی رنگ ها در زندگی انسانها، بیایید با هم به مطالعه یکی از این […]