رنگ دفتر کار

رنگ دفتر کار من چه رنگی باید باشد؟

تحقیقات نشان داده است که رنگ دفتر کار تأثیر قابل توجهی بر روحیه انسان دارد. و حتی می تواند بهره وری افراد را افزایش یا کاهش دهد. این که آیا شما تلاش می کنید تا کارکنان خود را مجاب به بهره وری و تولید بیشتر کنید. مطلب پیشنهادی: ۱۱ ایده جذاب برای میز و صندلی […]