5 دلیل برای ایجاد فضای کار تجاری و اداری

5 دلیل مهم که چرا باید فضای کار تجاری و اداری جذاب و کارآمدی داشته باشیم؟

یک لحظه چشمانتان را ببندید و فضای کار تجاری و اداری عالی و ایده آل خود را تصور کنید. چطور به نظر میرسد؟ آیا یک فضای همه چیز تمام است؟ روشن و رنگی است؟ پرانرژی و پویاست؟ در آن سبزینگی و شادابی به اندازه کافی دیده می شود؟ همه چیز منظم و سازماندهی شده است؟ […]

رنگ دفتر کار

رنگ دفتر کار من چه رنگی باید باشد؟

تحقیقات نشان داده است که رنگ دفتر کار تأثیر قابل توجهی بر روحیه انسان دارد. و حتی می تواند بهره وری افراد را افزایش یا کاهش دهد. این که آیا شما تلاش می کنید تا کارکنان خود را مجاب به بهره وری و تولید بیشتر کنید. مطلب پیشنهادی: ۱۱ ایده جذاب برای میز و صندلی […]