سبک روستیک در دکوراسیون داخلی

سبک روستیک در دکوراسیون داخلی

سبک روستیک در دکوراسیون داخلی ماهیت و اساس روستایی دارد که به معنی ساده زیستن، دوری از هر گونه تجملات و زرق و برق و به جای آن پناه آوردن به طبیعت و همگامی با آن است. از دیرباز در همه جوامع انسانی، در هر شهر و دیاری که تمدنی ابتدایی شکل گرفته است؛ این سبک […]