نکاتی برای خانه خوش بو

۱۰ نکته ضروی هر خانه خوش بو

وقتی صحبت از پیشرفت و بهبود اوضاع فضای داخلی خانه می شود، ما بی اختیار به فکر چگونگی و کیفیت شرایط کلی خانه خود فرو می رویم که به چه شکل به نظر می رسد و یا  در نگاه کلی تر، فضای داخلی خانه ما چه احساساتی را به ما و یا دیگران انتقال می […]

کپک دیوار

چگونه از شر کپک های خانگی رها شویم؟

کپک ها در همه جا در هر نوع آب و هوایی هستند. کپک ها نوعی قارچ هستند که برخی از آنها، از انواع بسیار مفید برای بشر می باشند. ( پنی سیلین نمونه ای از آن است) در حالی که بعضی دیگر می توانند برای محصولات کشاورزی، سیستم های تنفسی و دوام و پایداری سازه ها […]