سفارش مشاوره

کاربر گرامی، برای ادامه مسیر مشاوره طراحی داخلی در فراترز می بایست یکی از روش های زیر را انتخاب نمایید.

تذکرات مهم

پنل مشاوره ای در فراترز شامل ۳ بخش استاندارد، حرفه ای و پیشرفته می باشد.

 

* لازم به ذکر است که هر دو دسته (مشاوره با طراح و مشاوره در مسابقه) هیچ تفاوتی از نظر قیمت با یکدیگر ندارد.

 

* برای انجام سفارش در مشاوره، پیشنهاد می کنیم ابتدا به نحوه صحیح عکاسیاندازه گیری و کشیدن کروکیتعیین سبک دکوراسیون مورد علاقه خود سر بزنید.

 

* در مشاوره های فضای اداری-تجاری که امکان افزایش مبلغ مشاوره بیش از میزان مبلغ پیش فرض وجود دارد (به دلیل گستردگی و متنوع بودن هر پروژه) پرداخت مبلغ باقی مانده مشاوره، می بایست در پرداخت دوم -حداکثر تا قبل از دریافت تصاویر نهایی پروژه- صورت گیرد.