تعرفه مشاوره

نکته: منظور از فضاهای ترکیبی (آشپزخانه-غذاخوری، نشیمن-غذاخوری، نشیمن-پذیرایی، پذیرایی-غذاخوری) این است که این دو فضای مذکور در کنار یکدیگر قرار دارند و نمی توان مرز جدایی بین این دو فضا قایل شد. بنابراین این دو فضا با یکدیگر طراحی می شود.

همین حالا اولین پروژه خود را با سایت فراترز آغاز نمایید تا از اولین پیشنهاد تخفیف ما بهره مند شوید!