فراطـرح ها

طراحان ما، بهترین طراحی ها را برای شما انجام می دهند!

پروژه مورد نظر خود را در اینجا جستجو نمایید:

  • 0همـه
  • 1آشپزخانه
  • 2نشیمن
  • 3پذیرایی
  • 4غذاخوری
  • 5اتاق خواب
  • 6سرویس بهداشتی
  • 7سایر فضاها
طراحی داخلی لوکس آشپزخانه و نشیمن در ویلا - فراترز

طراحی داخلی لوکس آشپزخانه و نشیمن در ویلا

طراحی فضا توسط گروه معماری و طراحی داخلی فراترز

نــام فضـا: طراحی داخلی لوکس فضای ترکیبی آشپزخانه-نشمین

سبک طراحی داخلی: نئوکلاسیک

کارفرما: جناب مهندس حضرتی

متراژ ویلا: 800 مترمربع

زمان ثبت و تحویل پروژه: خرداد 99

محل پروژه: لواسان

توضیحات پروژه: طبق نظر کارفرما و صلاحدید تیم طراحی فراترز، که نیاز به ایجاد طراحی فضای لوکس با توجه به موقعیت پروژه بود، ما سعی نمودیم تا طرحی متناسب با نمای ویلا که سبک نئوکلاسیک می باشد، طراحی نماییم. از این رو طراحی پیش رو شامل طراحی سبک دکوراسیون ترکیبی سبک مدرن و کلاسیک می باشد که علی رقم اینکه بیانگر ترکیب فضای درون و بیرون باشد، فضایی برازنده و درخور خواسته و نیاز کارفرما یعنی فضایی فوق لوکس باشد.
ما در فراترز تمام سعی خود را انجام می دهیم تا طرحی متناسب با نیاز و بودجه کارفرما ارایه نماییم.

توجه:
بدلیل حجم بالای تصاویر رندر گرفته شده، ناچار به پایین آوردن حجم و کیفیت تصاویر شده ایم. اما در زمان تحویل پروژه به شما، تمامی تصاویر با بالاترین کیفیت ارایه می گردد.

بازسازی اتاق خواب آپارتمان ۷۵ متری کرج

بازسازی آپارتمان ۷۵ متری کرج – اتاق خواب

طراحی توسط تیم طراحی فراترز

نــام فضـا: اتاق خواب

سبک طراحی داخلی: مدرن

کارفرما: خانم باقری

متراژ آپارتمان: ۷۵ متر

زمان ثبت و تحویل پروژه: اسفند ۹۸

محل پروژه: کرج

توضیحات پروژه: تیم فراترز در این پروژه به بازسازی کلی این اپارتمان اقدام نموده است و درهمین راستا پلان اولیه این آپارتمان شامل تغییرات اساسی و بنیادین شد تا در نتیجه شاهد طرحی زیبا و منحصر به فرد باشیم. قابل ذکر است که تعداد ساکنین این خانه ۱ نفر تا ۲ نفر می باشد. همچینن ما با جابه جایی تیغه ها، فضاهای پرت را حذف نمودیم تا بر کفیت فضا افزوده شود. همچنین طبق نظر کارفرما، سبک دکوراسیون داخلی این خانه مدرن می باشد.

توجه:
بدلیل حجم بالای تصاویر رندر گرفته شده، ناچار به پایین آوردن حجم و کیفیت تصاویر شده ایم. اما در زمان تحویل پروژه به شما، تمامی تصاویر با بالاترین کیفیت ارایه می گردد.

بازسازی پذیرایی آپارتمان ۷۵ متری کرج

بازسازی آپارتمان ۷۵ متری کرج – پذیرایی

طراحی توسط تیم طراحی فراترز

نــام فضـا: پذیرایی

سبک طراحی داخلی: مدرن

کارفرما: خانم باقری

متراژ آپارتمان: ۷۵ متر

زمان ثبت و تحویل پروژه: اسفند ۹۸

محل پروژه: کرج

توضیحات پروژه: تیم فراترز در این پروژه به بازسازی کلی این اپارتمان اقدام نموده است و درهمین راستا پلان اولیه این آپارتمان شامل تغییرات اساسی و بنیادین شد تا در نتیجه شاهد طرحی زیبا و منحصر به فرد باشیم. قابل ذکر است که تعداد ساکنین این خانه ۱ نفر تا ۲ نفر می باشد. همچینن ما با جابه جایی تیغه ها، فضاهای پرت را حذف نمودیم تا بر کفیت فضا افزوده شود. همچنین طبق نظر کارفرما، سبک دکوراسیون داخلی این خانه مدرن می باشد.

توجه:
بدلیل حجم بالای تصاویر رندر گرفته شده، ناچار به پایین آوردن حجم و کیفیت تصاویر شده ایم. اما در زمان تحویل پروژه به شما، تمامی تصاویر با بالاترین کیفیت ارایه می گردد.

بازسازی فضای نشیمن آپارتمان ۷۵ متری کرج

بازسازی آپارتمان ۷۵ متری کرج – نشیمن

طراحی توسط تیم طراحی فراترز

نــام فضـا: نشیمن

سبک طراحی داخلی: مدرن

کارفرما: خانم باقری

متراژ آپارتمان: ۷۵ متر

زمان ثبت و تحویل پروژه: اسفند ۹۸

محل پروژه: کرج

توضیحات پروژه: تیم فراترز در این پروژه به بازسازی کلی این اپارتمان اقدام نموده است و درهمین راستا پلان اولیه این آپارتمان شامل تغییرات اساسی و بنیادین شد تا در نتیجه شاهد طرحی زیبا و منحصر به فرد باشیم. قابل ذکر است که تعداد ساکنین این خانه ۱ نفر تا ۲ نفر می باشد. همچینن ما با جابه جایی تیغه ها، فضاهای پرت را حذف نمودیم تا بر کفیت فضا افزوده شود. همچنین طبق نظر کارفرما، سبک دکوراسیون داخلی این خانه مدرن می باشد.

توجه:
بدلیل حجم بالای تصاویر رندر گرفته شده، ناچار به پایین آوردن حجم و کیفیت تصاویر شده ایم. اما در زمان تحویل پروژه به شما، تمامی تصاویر با بالاترین کیفیت ارایه می گردد.

بازسازی راهرو آپارتمان ۷۵ متری کرج

بازسازی آپارتمان ۷۵ متری کرج – راهرو

طراحی توسط تیم طراحی فراترز

نــام فضـا: راهرو

سبک طراحی داخلی: مدرن

کارفرما: خانم باقری

متراژ آپارتمان: ۷۵ متر

زمان ثبت و تحویل پروژه: اسفند ۹۸

محل پروژه: کرج

توضیحات پروژه: تیم فراترز در این پروژه به بازسازی کلی این اپارتمان اقدام نموده است و درهمین راستا پلان اولیه این آپارتمان شامل تغییرات اساسی و بنیادین شد تا در نتیجه شاهد طرحی زیبا و منحصر به فرد باشیم. قابل ذکر است که تعداد ساکنین این خانه ۱ نفر تا ۲ نفر می باشد. همچینن ما با جابه جایی تیغه ها، فضاهای پرت را حذف نمودیم تا بر کفیت فضا افزوده شود. همچنین طبق نظر کارفرما، سبک دکوراسیون داخلی این خانه مدرن می باشد.

توجه:
بدلیل حجم بالای تصاویر رندر گرفته شده، ناچار به پایین آوردن حجم و کیفیت تصاویر شده ایم. اما در زمان تحویل پروژه به شما، تمامی تصاویر با بالاترین کیفیت ارایه می گردد.

بازسازی آپارتمان ۷۵ متری کرج – آشپزخانه

طراحی توسط تیم طراحی فراترز

نــام فضـا: آشپزخانه مسکونی

سبک طراحی داخلی: مدرن

کارفرما: خانم باقری

متراژ آپارتمان: ۷۵ متر

زمان ثبت و تحویل پروژه: اسفند ۹۸

محل پروژه: کرج

توضیحات پروژه: تیم فراترز در این پروژه به بازسازی کلی این اپارتمان اقدام نموده است و درهمین راستا پلان اولیه این آپارتمان شامل تغییرات اساسی و بنیادین شد تا در نتیجه شاهد طرحی زیبا و منحصر به فرد باشیم. قابل ذکر است که تعداد ساکنین این خانه ۱ نفر تا ۲ نفر می باشد. همچینن ما با جابه جایی تیغه ها، فضاهای پرت را حذف نمودیم تا بر کفیت فضا افزوده شود. همچنین طبق نظر کارفرما، سبک دکوراسیون داخلی این خانه مدرن می باشد.

توجه:
بدلیل حجم بالای تصاویر رندر گرفته شده، ناچار به پایین آوردن حجم و کیفیت تصاویر شده ایم. اما در زمان تحویل پروژه به شما، تمامی تصاویر با بالاترین کیفیت ارایه می گردد.

پلان بازسازی آپارتمان 75 متری کرج

بازسازی آپارتمان ۷۵ متری کرج

طراحی توسط تیم طراحی فراترز

نــام فضـا: آپارتمان مسکونی

سبک طراحی داخلی: مدرن

کارفرما: خانم باقری

متراژ آپارتمان: ۷۵ متر

زمان ثبت و تحویل پروژه: اسفند ۹۸

محل پروژه: کرج

توضیحات پروژه: تیم فراترز در این پروژه به بازسازی کلی این اپارتمان اقدام نموده است و درهمین راستا پلان اولیه این آپارتمان شامل تغییرات اساسی و بنیادین شد تا در نتیجه شاهد طرحی زیبا و منحصر به فرد باشیم. قابل ذکر است که تعداد ساکنین این خانه ۱ نفر تا ۲ نفر می باشد. همچینن ما با جابه جایی تیغه ها، فضاهای پرت را حذف نمودیم تا بر کفیت فضا افزوده شود. همچنین طبق نظر کارفرما، سبک دکوراسیون داخلی این خانه مدرن می باشد.

نکته مهم در مورد این پلان این است که بعد از ارایه پلان و طرح های ۳ بعدی به کافرما، کارفرما خواستار ایجاد تخت خواب بزرگتر از حالت قبل (یعنی سایز ۲*۲) داشت، به همین دلیل ما در فراترز به بررسی مجدد و ایجاد اصلاح و ادیت مجدد پلان اتاق خواب و فضاهای مجاور آن نمودیم.
بدلیل این اصلاحات، جانمایی و نیز ابعاد و اندازه فضای راهرو، اتاق خواب، سرویس های بهداشتی و انباری شامل تغییراتی شد که در اولین تصویر (بالاترین تصویر) مشخص است.

توجه:
بدلیل حجم بالای تصاویر رندر گرفته شده، ناچار به پایین آوردن حجم و کیفیت تصاویر شده ایم. اما در زمان تحویل پروژه به شما، تمامی تصاویر با بالاترین کیفیت ارایه می گردد.

ریمادلینگ دکوراسیون داخلی آشپزخانه مدرن

تغییر دکوراسیون داخلی آشپزخانه مدرن

طراحی توسط تیم طراحی فراترز

نــام فضـا: آشپزخانه

سبک طراحی داخلی: مدرن

تاریخ ثبت پروژه: آذر ۹۸

متراژ فضا: ۱۸ متر مربع

کارفرما: جناب آقای حق پرست

توجه:
بدلیل حجم بالای تصاویر رندر گرفته شده، ناچار به پایین آوردن حجم و کیفیت تصاویر شده ایم. اما در زمان تحویل پروژه به شما، تمامی تصاویر با بالاترین کیفیت ارایه می گردد.

طراحی داخلی بالکن آپارتمان- بعد از طراحی

طراحی داخلی بالکن آپارتمان مسکونی

طراحی توسط تیم طراحی فراترز

نــام فضـا: بالکن آپارتمان مسکونی

سبک طراحی داخلی: تلفیقی

متریال به کار برده شده: ترمو وود، آجر، چوب، سنگ

کارفرما: خانم شاهرخی

متراژ فضا: حدود ۸ مترمربع

زمان ثبت و تحویل پروژه: بهمن ۹۸

محل پروژه: مرزداران

توضیحات پروژه: بدلیل تقاضای کارفرما، این فضا باید احساس آرامش و طروات را به مخاطب القا می کرد. لذا تیم طراحی فراترز سعی نموده است تمامی المان های لازم را از نظر عملکرد و نیز زیبایی بصری در این فضا به کار گیرد و در عین حال نیز مکانی آرام را بوجود آورد.

توجه:
بدلیل حجم بالای تصاویر رندر گرفته شده، ناچار به پایین آوردن حجم و کیفیت تصاویر شده ایم. اما در زمان تحویل پروژه به شما، تمامی تصاویر با بالاترین کیفیت ارایه می گردد.

طراحی آشپزخانه سنتی ایرانی

طراحی آشپزخانه سنتی ایرانی

طراحی توسط تیم طراحی فراترز

نــام فضـا: آشپزخانه

سبک طراحی داخلی: سنتی ایرانی

متریال به کار برده شده: کاشی، سرامیک، چوب، سفال

کارفرما: آقای قنبری

متراژ فضای آشپزخانه: ۲۰ مترمربع

محل پروژه: نارمک

در این پروژه سعی شده است تا از تمامی المان های معماری داخلی ایرانی به خوبی در همه بخش ها استفاده شود.

توجه:
بدلیل حجم بالای تصاویر رندر گرفته شده، ناچار به پایین آوردن حجم و کیفیت تصاویر شده ایم. اما در زمان تحویل پروژه به شما، تمامی تصاویر با بالاترین کیفیت ارایه می گردد.

طراحی پلان و نمای کلاسیک مسکونی

طراحی پلان و نمای کلاسیک ساختمان مسکونی

طراحی توسط تیم طراحی فراترز

نــام فضـا: طراحی پلان و نمای کلاسیک

سبک طراحی داخلی: کلاسیک

جنس مصالح نما: سیمان سفید و سنگ

محل پروژه: تهران/نیاوران

متراژ بنا: ۸۰۰ متر مربع

توجه:
بدلیل حجم بالای تصاویر رندر گرفته شده، ناچار به پایین آوردن حجم و کیفیت تصاویر شده ایم. اما در زمان تحویل پروژه به شما، تمامی تصاویر با بالاترین کیفیت ارایه می گردد.

طراحی داخلی آشپزخانه سبک کلاسیک

طراحی توسط تیم طراحی فراترز

نــام فضـا: آشپزخانه

سبک طراحی داخلی: کلاسیک

جنس کابینت: ممبران

متراژ فضا: ۲۶ متر مربع

کارفرما: خانم سرلک

محل پروژه: تهران سر / دوبلکس

توضیحات پروژه: در این آشپزخانه تمامی بخش ها به صورت توکار طراحی شده است. یخچال، ماشین ظرفشویی، ماشین لباسشویی، فر

توجه:
بدلیل حجم بالای تصاویر رندر گرفته شده، ناچار به پایین آوردن حجم و کیفیت تصاویر شده ایم. اما در زمان تحویل پروژه به شما، تمامی تصاویر با بالاترین کیفیت ارایه می گردد.

طراحی آنلاین خانه تلفیقی

طراحی داخلی فضای مسکونی توسط تیم طراحی فراترز

نــام فضـا: فضای نشیمن و غذاخوری

سبک طراحی داخلی: تلفیقی

تاریخ ثبت پروژه: آبان ۹۸

توضیحات پروژه: پروژه مسکونی واقع در غرب تهران

متراژ فضا: ۱۰۰ متر مربع

کارفرما: جناب آقای احمدی

توجه:
بدلیل حجم بالای تصاویر رندر گرفته شده، ناچار به پایین آوردن حجم و کیفیت تصاویر شده ایم. اما در زمان تحویل پروژه به شما، تمامی تصاویر با بالاترین کیفیت ارایه می گردد.

طراحی داخلی فضای نشیمن خانه

طراحی توسط تیم طراحی فراترز

نــام فضـا: فضای نشیمن

سبک طراحی داخلی: تلفیقی

تاریخ ثبت پروژه: آبان ۹۸

توضیحات پروژه: پروژه مسکونی واقع در غرب تهران

متراژ فضا: ۱۱ متر مربع

توجه:
بدلیل حجم بالای تصاویر رندر گرفته شده، ناچار به پایین آوردن حجم و کیفیت تصاویر شده ایم. اما در زمان تحویل پروژه به شما، تمامی تصاویر با بالاترین کیفیت ارایه می گردد.

طراحی داخلی فضای ورودی

طراحی توسط تیم طراحی فراترز

نــام فضـا: ورودی خانه

سبک طراحی داخلی: تلفیقی

تاریخ ثبت پروژه: آبان ۹۸

توضیحات پروژه: پروژه مسکونی واقع در غرب تهران

متراژ فضا: ۸ متر مربع

توجه:
بدلیل حجم بالای تصاویر رندر گرفته شده، ناچار به پایین آوردن حجم و کیفیت تصاویر شده ایم. اما در زمان تحویل پروژه به شما، تمامی تصاویر با بالاترین کیفیت ارایه می گردد.

طراحی داخلی سرویس بهداشتی

طراحی توسط تیم طراحی فراترز

نــام فضـا: سرویس بهداشتی

سبک طراحی داخلی: مدرن

تاریخ ثبت پروژه: آبان ۹۸

توضیحات پروژه: پروژه مسکونی واقع در غرب تهران

متراژ فضا: ۴ متر مربع

توجه:
بدلیل حجم بالای تصاویر رندر گرفته شده، ناچار به پایین آوردن حجم و کیفیت تصاویر شده ایم. اما در زمان تحویل پروژه به شما، تمامی تصاویر با بالاترین کیفیت ارایه می گردد.

طراحی اتاق خواب سبک تلفیقی

طراحی اتاق خواب تلفیقی

طراحی توسط تیم طراحی فراترز

نــام فضـا: اتاق خواب

سبک طراحی داخلی: تلفیقی

تاریخ ثبت پروژه: آبان ۹۸

توضیحات پروژه: پروژه مسکونی واقع در غرب تهران

متراژ فضا: ۱۰.۵ متر مربع

توجه:
بدلیل حجم بالای تصاویر رندر گرفته شده، ناچار به پایین آوردن حجم و کیفیت تصاویر شده ایم. اما در زمان تحویل پروژه به شما، تمامی تصاویر با بالاترین کیفیت ارایه می گردد.

طراحی داخلی فضای نشیمن خانه 1

طراحی آنلاین فضای نشیمن خانه

تیم طـراحی: فراترز

نــام فضـا: فضای مسکونی-فضای نشیمن

کارفرما: سرکار خانم پروین

توضیحات پروژه: پروژه مسکونی – طراحی داخلی آنلاین نشیمن در شمال غرب تهران (سعادت آباد)

توجه:
بدلیل حجم بالای تصاویر رندر گرفته شده، ناچار به پایین آوردن حجم و کیفیت تصاویر شده ایم. اما در زمان تحویل پروژه به شما، تمامی تصاویر با بالاترین کیفیت ارایه می گردد.

طراحی داخلی آشپزخانه مدرن

طراحی توسط تیم طراحی فراترز

نــام فضـا: آشپزخانه

سبک طراحی داخلی: مدرن

تاریخ ثبت پروژه: آبان ۹۸

توضیحات پروژه: پروژه مسکونی واقع در غرب تهران

متراژ فضا: ۱۰ متر مربع

توجه:
بدلیل حجم بالای تصاویر رندر گرفته شده، ناچار به پایین آوردن حجم و کیفیت تصاویر شده ایم. اما در زمان تحویل پروژه به شما، تمامی تصاویر با بالاترین کیفیت ارایه می گردد.

طراحی داخلی فضای پذیرایی

طراحی توسط تیم طراحی فراترز

نــام فضـا: فضای پذیرایی

سبک طراحی داخلی: تلفیقی

تاریخ ثبت پروژه: آبان ۹۸

توضیحات پروژه: پروژه مسکونی واقع در غرب تهران

متراژ فضا: ۱۰ متر مربع

توجه:
بدلیل حجم بالای تصاویر رندر گرفته شده، ناچار به پایین آوردن حجم و کیفیت تصاویر شده ایم. اما در زمان تحویل پروژه به شما، تمامی تصاویر با بالاترین کیفیت ارایه می گردد.

طراحی داخلی فضای غذاخوری

طراحی توسط تیم طراحی فراترز

نــام فضـا: فضای غذاخوری

سبک طراحی داخلی: تلفیقی

تاریخ ثبت پروژه: آبان ۹۸

توضیحات پروژه: پروژه مسکونی واقع در غرب تهران

متراژ فضا: ۹.۵ متر مربع

توجه:
بدلیل حجم بالای تصاویر رندر گرفته شده، ناچار به پایین آوردن حجم و کیفیت تصاویر شده ایم. اما در زمان تحویل پروژه به شما، تمامی تصاویر با بالاترین کیفیت ارایه می گردد.

طراحی داخلی سرویس بهداشتی

طراحی توسط تیم طراحی فراترز

نــام فضـا: سرویس بهداشتی

سبک طراحی داخلی: مدرن

تاریخ ثبت پروژه: آبان ۹۸

توضیحات پروژه: پروژه مسکونی واقع در غرب تهران

متراژ فضا: ۲.۵ متر مربع

توجه:
بدلیل حجم بالای تصاویر رندر گرفته شده، ناچار به پایین آوردن حجم و کیفیت تصاویر شده ایم. اما در زمان تحویل پروژه به شما، تمامی تصاویر با بالاترین کیفیت ارایه می گردد.

نمای مدرن ساختمان مسکونی

تیم طراحی: فراترز

نــام فضـا: نمای مسکونی

سبک طراحی نما: مدرن

مدت زمان طراحی پروژه: ۱-۲ روز

کارفرما: جناب آقای شاکری

توضیحات پروژه: پروژه مسکونی. نمای ساختمان مسکونی در غرب تهران می باشد. متریال استفاده شده در این نما شامل سنگ و ترمووود می باشد.

توجه:
بدلیل حجم بالای تصاویر رندر گرفته شده، ناچار به پایین آوردن حجم و کیفیت تصاویر شده ایم. اما در زمان تحویل پروژه به شما، تمامی تصاویر با بالاترین کیفیت ارایه می گردد.

فراترز ارایه دهنده خدمات طراحی نظارت اجرا معماری در تهران و ایران است.

همین حالا اولین پروژه خود را با سایت فراترز آغاز نمایید تا از اولین پیشنهاد تخفیف ما بهره مند شوید!